Outstanding Awards 9-12

Sarah Liao
Sarah Liao
Jonathan He
Jonathan He
Jiaqi Xu(David)
Jiaqi Xu(David)
Ellie Sheu
Ellie Sheu
Alex Zhang
Alex Zhang
Anson Yen
Anson Yen
Nancy Li
Nancy Li
Chloe Ren
Chloe Ren
Kathy Siqi Wang
Kathy Siqi Wang
Xinyi Chu
Xinyi Chu
Siying Bao
Siying Bao
Ruitong Zhang
Ruitong Zhang
Adeline Yen
Adeline Yen
Brandon Haoyu Chen
Brandon Haoyu Chen
Joyce He
Joyce He