top of page

Gold,Silver,Bronze Awards

Contest Age Group

Gold Award($500/Group)

Silver Award($300/Group)

Bronze Award($100/Group)​​​

Gold Awards

A144_Jackson Zhou(2).jpg

Jackson Zhou
Elementary Grou
p

B82_Nianci Liu.jpg

Nianci Liu
Children Group

C6_Xinlan Lin (Lucy).jpg

Xinlan Lin
Teenage Group

Silver Awards

A74_Rachel Zhu (1) 8.jpg

Rachel Zhu
Elementary Grou
p

A120_Zipeng Zhang.jpg

Zipeng Zhang
Elementary Grou
p

A10_Bella Zhong 8.jpg

Yuqing Zhong
Elementary Grou
p

B37_Qianyue Zhang 10.jpg

Qianyue Zhang
Children Group

B62_Claire Tong (1) 11.jpg

Claire Tong
Children Group

B127_Natalie Wang(王恩佳).jpg

Natalie Wang
Children Group

C041_Mu Tong Wu (Emily Wu).jpg

Mu Tong Wu
Teenage Group

C5_Henry Lin.jpg

Henry Lin
Teenage Group

C104_Qianyu Zhu.jpg

Faye Ma
Teenage Group

Bronze Awards

Elementary Group 5-8 years old

Children Group 9-12 years old

Teenager Group 13-18 years old

bottom of page