Special Awards

Best Creative

Children Group  5-8 years old

Keyou Liu
Keyou Liu
Justin Zhang
Justin Zhang
William Wang
William Wang
Angela Li
Angela Li

Elementary Group  9-12 years old

Mike Li
Mike Li
Iris Li
Iris Li
Yuhan Hu
Yuhan Hu
Yongjia Huang
Yongjia Huang

Teenage Group  13-18 years old

Yee Lam Chan
Yee Lam Chan
Yunxuan Pi
Yunxuan Pi
Baoyan Li
Baoyan Li
Crystal Yip
Crystal Yip

Best Colour

Children Group  5-8 years old

Fiona Wang
Fiona Wang
Chenling Xu
Chenling Xu
Alison Wan
Alison Wan
Xiaomo Xu (Eva)
Xiaomo Xu (Eva)

Elementary Group  9-12 years old

Jenny Huiru Jiang
Jenny Huiru Jiang
Sarah Liu
Sarah Liu
Melinda Zong
Melinda Zong
Angelina Huang
Angelina Huang

Teenage Group  13-18 years old

Linchen Li
Linchen Li
Yuwei Zhang (Vivian)
Yuwei Zhang (Vivian)
Lily Chen
Lily Chen

Best Composition

Children Group  5-8 years old

Bena Chen
Bena Chen
Haydn Chu
Haydn Chu
Catherine Xu
Catherine Xu
Hengrui Yang
Hengrui Yang

Elementary Group  9-12 years old

Max Chen
Max Chen
Liya Jin
Liya Jin
Crystal He
Crystal He
Elisa Huang
Elisa Huang

Teenage Group  13-18 years old

Emily Lou
Emily Lou
Peiyan Kuang
Peiyan Kuang
Moon Li
Moon Li
Teresa Chen
Teresa Chen

Best Craftsmanship

Children Group  5-8 years old

Elaina Peng
Elaina Peng
Claire Zhou
Claire Zhou
Rayne Xu
Rayne Xu
Jennifer Chen
Jennifer Chen
Angelia Zhao
Angelia Zhao
Lucas Cantos
Lucas Cantos

Elementary Group  9-12 years old

Alex Song
Alex Song
Alice Zhu
Alice Zhu
Victoria Chen
Victoria Chen
Xinyan Tu
Xinyan Tu

Teenage Group  13-18 years old

Yi Xiang Xia
Yi Xiang Xia
Siting Lyu (Alice)
Siting Lyu (Alice)
Esther Pang
Esther Pang
Byron Huang
Byron Huang
Queenie Lai
Queenie Lai