​设计奖

Jia Yu Liu
Jia Yu Liu
Zheng Yi Ren
Zheng Yi Ren
Sofia Shen
Sofia Shen
Michele Wu
Michele Wu
Xingyi Wang
Xingyi Wang
Qu Rui Fang
Qu Rui Fang