Fashion Design

Gold , Silver , Bronze

Gold Awards

Qu Rui Fang

​14 years old

Silver Awards

Xingyi Wang

17 years old

Michele Wu

21 years old

Bronze Awards

Jia Yu Liu
Jia Yu Liu
Zheng Yi Ren
Zheng Yi Ren
Sofia Shen
Sofia Shen

Group : E Outstanding Awards

Luke Weng
Luke Weng
Xu(Cher) Peng
Xu(Cher) Peng
Gerolyn Wang
Gerolyn Wang
Haiyu Gong
Haiyu Gong
Yuqi Huang
Yuqi Huang
Kunlian Qian
Kunlian Qian
Yichen Lin
Yichen Lin
Hongye Han
Hongye Han
Siwei Huang
Siwei Huang
Emily Ko
Emily Ko
Jenny Jin
Jenny Jin
Bing Yu Li
Bing Yu Li
Selena Cui
Selena Cui
Siru Lin
Siru Lin
Tianwen Lei
Tianwen Lei
Selina Tang
Selina Tang