Outstanding 9-12

B245-Aidan Zhang
B245-Aidan Zhang
B256-Wang Yi Lin
B256-Wang Yi Lin
B243-Sophia Yuan
B243-Sophia Yuan
B241-George
B241-George
B236-Alex Song
B236-Alex Song
B252-MAX ZHANG
B252-MAX ZHANG
B228-Yaxin Jin
B228-Yaxin Jin
B232-Kelly Chen
B232-Kelly Chen
B223-Mingze He
B223-Mingze He
B193-Ruijing Chen
B193-Ruijing Chen
B184-Yinan Wang
B184-Yinan Wang
B155-Angelina Hung
B155-Angelina Hung
B157-Eric He
B157-Eric He
B168-Hannah Wei
B168-Hannah Wei
B169-Eric Tao
B169-Eric Tao
B180-Sarah Liao
B180-Sarah Liao
B190-Asia Au-Yeung
B190-Asia Au-Yeung
B189-Siyu Zhu
B189-Siyu Zhu
B188-George Tian
B188-George Tian
B186-Edward Yu
B186-Edward Yu
B135-Kara Hu
B135-Kara Hu
B121-Siqi Wang
B121-Siqi Wang
B147-Aiden Han
B147-Aiden Han
B148-Soefae Chen
B148-Soefae Chen
B150-Lisa Li
B150-Lisa Li
B127-Xiru Wang
B127-Xiru Wang
B133-Rachel Chen
B133-Rachel Chen
B125-Zhiyi Zheng
B125-Zhiyi Zheng
B116-Jianan Cao
B116-Jianan Cao
B115-Sandra Huang Shi
B115-Sandra Huang Shi
B103-Elizabeth Lei
B103-Elizabeth Lei
B109-Anmei Cui
B109-Anmei Cui
B111-Jingyi Zhang
B111-Jingyi Zhang
B114-Elizabeth Zeng
B114-Elizabeth Zeng
B113-Angela Yuan
B113-Angela Yuan
B086-Alice Shen
B086-Alice Shen
B101-Oliver Li
B101-Oliver Li
B100-Candice Hua
B100-Candice Hua
B098-Patrick Gong
B098-Patrick Gong
B096-Katherine
B096-Katherine