Outstanding 9-12

B245-Aidan Zhang
B245-Aidan Zhang
press to zoom
B256-Wang Yi Lin
B256-Wang Yi Lin
press to zoom
B243-Sophia Yuan
B243-Sophia Yuan
press to zoom
B241-George
B241-George
press to zoom
B236-Alex Song
B236-Alex Song
press to zoom
B252-MAX ZHANG
B252-MAX ZHANG
press to zoom
B228-Yaxin Jin
B228-Yaxin Jin
press to zoom
B232-Kelly Chen
B232-Kelly Chen
press to zoom
B223-Mingze He
B223-Mingze He
press to zoom
B193-Ruijing Chen
B193-Ruijing Chen
press to zoom
B184-Yinan Wang
B184-Yinan Wang
press to zoom
B155-Angelina Hung
B155-Angelina Hung
press to zoom
B157-Eric He
B157-Eric He
press to zoom
B168-Hannah Wei
B168-Hannah Wei
press to zoom
B169-Eric Tao
B169-Eric Tao
press to zoom
B180-Sarah Liao
B180-Sarah Liao
press to zoom
B190-Asia Au-Yeung
B190-Asia Au-Yeung
press to zoom
B189-Siyu Zhu
B189-Siyu Zhu
press to zoom
B188-George Tian
B188-George Tian
press to zoom
B186-Edward Yu
B186-Edward Yu
press to zoom
B135-Kara Hu
B135-Kara Hu
press to zoom
B121-Siqi Wang
B121-Siqi Wang
press to zoom
B147-Aiden Han
B147-Aiden Han
press to zoom
B148-Soefae Chen
B148-Soefae Chen
press to zoom
B150-Lisa Li
B150-Lisa Li
press to zoom
B127-Xiru Wang
B127-Xiru Wang
press to zoom
B133-Rachel Chen
B133-Rachel Chen
press to zoom
B125-Zhiyi Zheng
B125-Zhiyi Zheng
press to zoom
B116-Jianan Cao
B116-Jianan Cao
press to zoom
B115-Sandra Huang Shi
B115-Sandra Huang Shi
press to zoom
B103-Elizabeth Lei
B103-Elizabeth Lei
press to zoom
B109-Anmei Cui
B109-Anmei Cui
press to zoom
B111-Jingyi Zhang
B111-Jingyi Zhang
press to zoom
B114-Elizabeth Zeng
B114-Elizabeth Zeng
press to zoom
B113-Angela Yuan
B113-Angela Yuan
press to zoom
B086-Alice Shen
B086-Alice Shen
press to zoom
B101-Oliver Li
B101-Oliver Li
press to zoom
B100-Candice Hua
B100-Candice Hua
press to zoom
B098-Patrick Gong
B098-Patrick Gong
press to zoom
B096-Katherine
B096-Katherine
press to zoom